spectrum partner met elan

 

Stichting de Passerel is een Apeldoornse zorgverlener. Zij bieden een breed aanbod aan diensten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. 

PROJECT

Hun hoofdkantoor was gevestigd aan de Paslaan. In 2020 groeiden ze op die locatie uit hun voegen, kantoren her en der verdeeld over een aantal verdiepingen en een zeer summiere entree. De zoektocht naar een nieuw onderkomen is door ons begeleid. Panden werden bezocht en een inrichtingsconcept bedacht. De uiteindelijk beste keuze bleek een mooi kantorenpand aan de Europaweg. 

2020

Het pand werd door ons uitgetekend en we hebben de juiste kantoorinrichting uitgewerkt. Afdelingen op hun eigen plek en een degelijk, maar niet “over the top” inrichtingsplan voor de entree en het werkcafé ontworpen, passend bij de doelstelling van de Passerel. De totale verbouwing, met name het sloopwerk, nieuwe wanden en plafonds, maar ook de verhuizing en de totaalinrichting zijn door ons uitgevoerd. De Passerel. Een mooi sociaal netwerk met een mooi pand, uitermate geschikt voor hun belangrijke dienstverlening.